Gemoedelijk en gastvrij is
waar het bij ons om draait!

12,5 jaar De Aladna's

Zaterdag 5 oktober 2019
Jubileumconcert 12,5 jarig bestaan (4 oktober 2019)
Gezelligheidskoor de Aladna’s

“könt zingen – könt zingen en doot dat graag”
Wij zijn het Gezelligheidskoor De Aladna`s uit Aalten. Op 4 april 2007 zijn we opgericht.
Ons repertoire bestaat uit liedjes in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en natuurlijk
ook in het Achterhoeks dialect. Het gaat hierbij om zowel liedjes van nu, als uit vroeger tijd.
We zijn een gemengd koor dat bestaat uit ongeveer 34 zangers en zangeressen.
We zingen met muzikale ondersteuning van orkestbanden.
Het koor staat onder leiding van dirigent, Tonny Scholten.
De techniek wordt verzorgd door Ronnie Mateman.