Gemoedelijk en gastvrij is
waar het bij ons om draait!

Gaan voor Gambia

Gáán voor Gambia stelt zich als doel het leven van de allerarmsten te verbeteren
en uitzicht te geven op een betere toekomst.
Christelijk onderwijs te ondersteunen in dit overwegend Islamitisch land.